بررسی ویدئویی فیلم Geostorm

بررسی ویدئویی فیلم Geostorm

در این ویدئو در مورد فیلم طوفان جی ای او صحبت می‌کنیم و نقدهایی به این فیلم وارد می‌کنیم که شنیدشان خالی از لطف نیست

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *