دسته بندیبررسی

نقد اولیه فیلم Venom (ونوم)

ونوم بیگانه ای است که می‌خواهد میزبان انسان خودش را قانع کند تا تعداد زیادی انسان را بکشند و سر آن ها را گاز بگیرند و به دو تکه تبدیلشان کند. تام هاردی را می‌توان بهترین بازیگر دنیا نامید اما با راهی که او در فیلم ونوم پیش گرفت این موضوع به ما یادآوری می‌شود…

بررسی فیلم 3 بیلبورد خارج از ابینگ میزوری

میلدرد هیز به دنبال اجرای عدالت برای دخترش است که چند ماه قبل به قتل رسیده. برای رسیدن به این هدف میلدرد تصمیم می‌گیرد از سه بیلبوردی در جاده‌ای خارج از شهر ابینگ که البته نزدیک خانه خودش قرار دارد برای تحریک پلیس استفاده کند تا شاید تکانی به خودشان بدهند و با جدیت بیشتری…